Deze pagina is gemaakt na vele jaren van onderzoek en bevat de gegevens van (uitsluitend) de Hollandse Korndörf(f)ers of die rechtstreeks van hen afstammen. Veel archiefbezoek, corresponderen (zowel schriftelijk als via E-mail), telefoneren, etc. heeft hieraan ten grondslag gelegen. Dankzij het fenomeen Internet hebben wij nu de mogelijkheid om de resultaten te presenteren aan eenieder die er belangstelling voor heeft. Wij pretenderen absoluut niet dat wij volledig zijn, integendeel, aanvullingen/wijzigingen zijn van harte welkom.
Achter diverse namen staat een zgn. link (b.v. volgt IIa of zn. van I )  door deze aan te klikken gaat men naar de desbetreffende persoon zodat men door de genealogie kan "surfen" zowel heen als terug.

laatste wijziging: aug 2016

Historie De ontstaansgeschiedenis van de familie
Familiewapen Beschrijving van het familiewapen volgens het Deutsches Geschlechterbuch (bd 66)
Volkstelling 1947 Het resultaat van de volkstelling van 31 mei 1947. Hieruit blijkt de verspreiding van de naam over Nederland na de tweede wereldoorlog.
Genealogie De genealogie van de Hollandse Korndörffers met een rechtstreekse lijn terug.
Hollandse tak Het begin van de Hollandse afstammelingen
1e (Haagse) tak De eerste tak vanaf haar oorsprong 's-Gravenhage
2e (Loosduinse) tak De 2e tak vanuit haar oorsprong Loosduinen
de Van Hoesen Korndörffers Alle Van Hoesen Korndörffers (voor zover bekend)
de wijzigingen de door de lezer (U dus!!) aangegeven wijzigingen en eventuele uitbreidingen c.q. vernieuwingen. 

Eveneens wil ik hierbij de website vermelden die door een Braziliaans familielid is opgezet waar ook veel gegevens betreffende de Korndörf(f)ers zijn te vinden. Het adres van de Braziliaanse site is: http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~korndorfer/index.html

reageer op deze site

Type uw opmerkingen in onderstaand vak en druk aan het eind van
elke regel op Enter. Verstuur uw reactie door op de Verstuur-toets te klikken.
U kunt het scherm schoonmaken door op de Opnieuw -toets te klikken.