opgemaakt met GensData/D90
door A.J.M. Schilderman "tonschilderman at hetnet.nl"
I. Johann Jakob Korndörffer,  "Sponheimischer Ober Fauth" overl./begr. Wöllstein 15/17-1-1670, tr. Susanna Margaretha Schlörr , overl. Wöllstein 28-10-1686, dr. van Johann Friedrich Schlörr en Elisabeth Stalp.
Uit dit huwelijk:
 1. Elisabetha, tr. Wöllstein 13-9-1665 Johann Philipp Berthels, zn. van Johan Berthels,  ambtenaar.
 2. Anna Catharina, ged. Wöllstein 7-3-1652, tr. Wöllstein 11-4-1670 Johannes Klein,  zn. van Wendell Klein, dienstknecht.
 3. Maria Ursula, ged. Wöllstein 1654.
 4. Maria Elisabeth, ged. Wöllstein 4-5-1656, overl. Wöllstein 28-6-1693.
 5. Johann Gerhardt, ged. Wöllstein 1-2-1657, volgt IIa.
 6. Johann Michael, ged. Wöllstein 6-6-1659, volgt IIb.

IIa. Johann Gerhardt Korndörffer (zn. van I), ged. Wöllstein 1-2-1657 (bij de doop van Johann Gerhardt, was Johann Gerhardt Korndörffer, de broer van Johann Jakob Korndörffer, doopgetuige), landbouwer, overl. Wöllstein 6-8-1720, tr. Wöllstein 18-2-1679 Elisabeth Wahl, overl. Wöllstein 8-8-1721, dr. van Johann Peter Wahl, predikant te Wöllstein.
Uit dit huwelijk o.m.:

 1. Johann Jacob, ged. Wöllstein 10-6-1694, volgt IIIc.

IIIc. Johann Jacob Korndörffer (zn. van IIa), ged. Wöllstein 10-6-1694, landbouwer, overl. Wöllstein 23-3-1746, tr. Anna Elisabeth Fischel, geb. Wöllstein, overl. Wöllstein 20-2-1748.
Uit dit huwelijk o.m.:

 1. Johann Peter, ged. Wöllstein 29-7-1739, volgt IVd.

Hollandse tak

IVd. Johann Peter Korndörffer (zn. van IIIc), ged. Wöllstein 29-7-1739, koopman, overl./begr. Cleve 16/19-7-1784, tr. Cleve 2-11-1766 Gesgen (Elisabeth) Salmanns (Salmon), geb. Soonsbeck ca. 1744, overl. 's-Gravenhage 14-9-1820.
Uit dit huwelijk:

 1. Johan, geb. Cleve ca. 8-3-1767, volgt Vf (1e (Haagse) tak).
 2. Johanna Martha Margareta Wilhelmine, geb. Cleve ca. 11-6-1769.
 3. Christina Louisa Johanna, geb. Cleve ca. 10-10-1771, overl. Leiden 15-10-1831, tr. ca. 1792 Wouter Franciscus Van Ewijk, ged. Delft 21-12-1770, apothekersknecht.
 4. Anna Susanna (Suzanna), geb. Cleve ca. 13-3-1774, overl. Nigtevecht 8-01-1842, ongehuwd.
 5. Johan Jacob, geb.(ev) Cleve ca. 8-12-1776, volgt Vg (2e (Loosduinse) tak).
 6. Johanna Maria, geb./ged. Cleve 22/24-12-1779, overl. 's-Gravenhage 7-1841, tr.(1) Hermann van den Bergh, tr.(2) 1814 David Beijleveld.
 7. Luise Johanna Philippine (ook Johanna Louisa Philippina), geb./ged. Cleve 29-4/4-5-1783, overl. Ameide 27-5-1872, tr. 's-Gravenhage 2-1810 Corstian Verhey, geb. Ameide omstr. 1776, overl. Ameide 13-05-1864.

1e (Haagse) tak

Vf. Johan Korndörffer (zn. van IVd), geb. Cleve ca. 8-3-1767, schoenmaker, overl. 's-Gravenhage 1-1828, ondertr./tr.(1) Cleve 4/19-1-1789 Maria Adriana Siebert, geb. Nijmegen.
Uit dit huwelijk:

 1. Johan Peter Daniel, geb. Cleve ca. 11-11-1789.
 2. Johan, geb. 's-Gravenhage 12-11-1794, volgt VIg.
 3. Maria Adriana, geb. 's-Gravenhage 14-4-1797, overl. 's-Gravenhage 1800. 
 

Johan Korndörffer, tr.(2) 's-Gravenhage 6-7-1825 Antonia Maaterman, geb. Hall ca 1780, dr. van Garrit Maaterman en Bartha de Goeij.

VIg. Johan Korndörffer (zn. van Vf), geb. 's-Gravenhage 12-11-1794, kleermaker in 1839 oud-sergeant, drager van de Militaire Willems Orde, overl. 's-Gravenhage 3-11-1839, tr. 's-Gravenhage 12-1-1814 Maria Magdalena (Magdelaine) Michon, geb 's-Gravenhage ca. 1786, overl Rotterdam 1-9-1859, dr van Jean David Michon en Esther Schalkwijk.
Uit dit huwelijk:

 1.  Maria Magdaleine, geb Namen 1814, overl. Utrecht 10-3-1837, tr. Utrecht q4-12-1836 Henricus van Lieshout, geb. Gemert ca. 9-1804, zn. van Henricus van Lieshout en Maria Aerts.
 2. Johanna Elisabeth, geb. Schoonhoven 1817, overl. 's-Gravenhage 11-1-1828.
 3.  Helena Adriana, geb. 's-Gravenhage 1818, overl. Utrecht 27-5-1840.
 4. Johanna Catharina Luisa, geb. 's-Gravenhage 17-12-1819, overl. 's-Gravenhage 6-2-1820.
 5. Paulina Wilhelmina, geb. 's-Gravenhage 20-1-1821, overl. 's-Gravenhage 20-2-1821.
 6. Johanna Maria, geb. 's-Gravenhage 10-5-1822, overl. Rotterdam 14-3-1901, tr.(1) Rotterdam 5-12-1849 Pieter Schuuring, geb. Rotterdam 24-12-1824, overl. 11-1-1871, zn. van Pieter Schuuring en Martina van den Broek, tr.(2) Rotterdam 28-8-1878 Johannes van der Wilt, geb. Rotterdam 1831, zn. van Teunis van der Wilt en Anna Rijweg.
 7. Josephine, geb. 's-Gravenhage 20-7-1823, overl. Delfshaven 10-7-1877, tr. Rotterdam 8-11-1865 Christian Albrecht Meijer, geb. Libau in Rusland ca. 1830, zn van Johann Meijer en Karoline Elisabeth Hinnig.
 8. Johannes Antonius, geb. 's-Gravenhage 6-8-1825, werkzaam aan de Militaire Academie te Breda, ongehuwd, overl. Breda 1-6-1848.
 9. Louis, geb. 's-Gravenhage 14-6-1827, overl. 's-Gravenhage 16-5-1829.
 10. Charles Philippe, geb. 's-Gravenhage 21-8-1828, volgt VIIj.
 11. Petronella, geb. Utrecht 1831, overl. Rotterdam 23-3-1906, tr. (1) Rotterdam 23-9-1857 Bruin van der Gaag, geb ca 1829, overl. Delfshaven 14-7-1882, zn. van Jacobus van der Gaag en Helena Kranenburg, tr. (2) NN.
 12. Louisa Frederica, geb. Utrecht 4-1833, overl. Utrecht 30-7-1833. 

VIIj. Charles Philippe Korndörffer (zn. van VIg), geb. 's-Gravenhage 21-8-1828, ev, sergeant infanterie, oppasser bij een uitgever in Utrecht, knecht, bode in het gemeentehuis van Arnhem, overl. Utrecht 13-07-1881, tr. Breda 15-11-1855 Johanna Josephina  Carolina Naumann, geb. Middelburg 10-7-1824, rk, overl. Rotterdam  28-2-1900, dr. van Johann Gottfried Naumann en Jacoba Carolina Adriana van Niel.
Uit dit huwelijk:

 1. Johan Godfried Charles Philippe, geb. Utrecht 22-11-1850, volgt VIIIr.
 2. Johanna Josephine Caroline, geb. Breda 18-11-1856, rk, tr. Utrecht 2-11-1882 Frans Joseph Dieckmann, geb. ca. 1856, kanonier te Amsterdam, zn. van Johann Heinrich Joseph Dieckmann en Willemina Flamman.
 3. Louise Mathilde Magdalena, geb. Breda 17-12-1858, rk,  overl. Amsterdam 18-9-1919, tr. Johannes Christiaan Lodder.
 4. Alexander Louis Johannes,leefde in 1896 te Soeraboemi te Java, geb. Grave 22-7-1859, rk.
 5. Charles Philippe Antonius, geb. Arnhem 15-8-1860, rk, overl. Arnhem 10-11-1862.
 6. Alida Antonia Luisa, geb. Doesburg 31-3-1864, rk, tr. Amsterdam 4-2-1885, Johannes Gerardus Strasser, geb. Amsterdam 2-12-1860.
 7. Franciscus Leonardus Johannes, geb. Arnhem 16-4-1866, rk, volgt VIIIs.
 8. Philippus Theodorus, geb. Utrecht 24-11-1869, rk. deze familie heeft zich later erg uitgebreid.

VIIIr. Johan Godfried Charles Philippe Korndörffer (zn. van VIIj), geb. Utrecht 22-11-1850, rk, officierskok bij de marine, overl. Rotterdam 13-10-1924, tr. Hellevoetsluis 18-2-1878 Neeltje Krijgsman, geb. Brielle 26-4-1856, overl. Rotterdam 27-06-1907, dr. van Jacob Krijgsman, kuiper, en Maria Elisabeth Mollenbrock. Bij de voltrekking van het huwelijk tussen Charles Philippe Korndorfer en Johanna Josephina Carolina Naumann te Breda op 15-11-1855 hebben zij dit kind erkend en alzo gewettigd
Uit dit huwelijk:

 1. Charles Philippe, geb. Hellevoetsluis 27-6-1878, volgt IXah.
 2. Jacob, geb. Hellevoetsluis 1-8-1880.
 3. Johan Godfried Phillippus, geb. Hellevoetsluis 28-11-1884, tr. (1) Rotterdam 14-7-1915 Frederieka Wilhelmina Nieuwendaal, geb. ca 1877, dr. van Dirk Nieuwendaal en Jansje Breijer, tr. (2) Rotterdam 14-7-1926 Cornelia Polak, geb. Hooge en lage Zwaluwe ca 1878, dr. van Arie Polak en Geertruid Faro.
 4. Willem Frederik, geb. Hellevoetsluis 16-9-1886 (op het adres Westzanddijk wijk B nr 34), volgt IXai.
 5. Louis Frederik, geb. Hellevoetsluis 18-11-1888 (op het adres In de Barakken wijk C nr 23).
 6. Maria Carolina, geb. Hellevoetsluis 10-3-1892 (op het adres Westzanddijk wijk B nr 34).
 7. Johanna Carolina, geb. Hellevoetsluis 24-12-1893 (op het adres Westzanddijk wijk B nr 34), tr. Rotterdam 9-9-1914 koos Stoorvogel, geb. Rotterdam 21-3-1893, zn. van Pieter Stoorvogel en Johanna Maria Alida Steenbeek .
 8. Albert Ferdinand, geb. Hellevoetsluis 16-1-1896 (op het adres Westzanddijk wijk B nr 28), overl. Hellevoetsluis 15-11-1896.
 9. Neeltje, geb. Rotterdam 23-10-1897, tr. Rotterdam 14-11-1917 Jacob Jan de Zwart, geb. Rotterdam 2-4-1897, zn. van Leendert de Zwart en Adriana Schot.
 10. Mathilda Lowica, geb. Rotterdam 6-8-1899, tr. Rotterdam 24-9-1919 Job Cornelis van Rossum, geb. Rotterdam 5-7-1898, zn. van Gerrit van Rossum en Adriana Johanna Boot.

IXah. Charles Philippe Korndörffer (zn. van VIIIr), geb. Hellevoetsluis 27-6-1878, nh, korporaal-kok, overl. Zuid Scharwoude 1-1-1942, tr. Den Helder 25-9-1902, Neeltje van der Wal, geb. Den Helder 20-4-1884, nh, overl. Middelburg 22-8-1966, dr. van Adrianus van der Wal ,korporaal-torpedist, en Johanna Kossen.
Uit dit huwelijk:

 1. Charles Philippe Adriaan, geb. Den Helder 30-4-1904, volgt Xac.
 2. Johannes Cornelis, geb. Den Helder 29-11-1908, volgt Xad.
 3. Cornelis Adrianus, geb. Den Helder 24-8-1910, volgt Xae.
 4. Neeltje, geb. Den Helder 9-3-1912, tr. Joos van der Peyl, geb. Terneuzen 10-3-1915, nh, telegrafist Kon.Marine, overl. Hillegom ca. 1980.

Xac. Charles Philippe Adriaan Korndörffer (zn. van IXah), geb. Den Helder 30-4-1904, nh, sergeant machinist Kon. Marine, overl. Den Helder 30-11-1952, tr. 18-2-1932 Johanna Maria Heesters, geb. 17-12-1912, nh, overl. 4-8-1999.
Uit dit huwelijk:

 1. Neeltje, geb. 5-9-1932, tr. Koos Lucker.
 2. Albert, volgt IXal.
 3. Johanna.

IXal. Albert Korndörffer (zn. van Xac), tr. Helen (overl). woont thans in Nieuw Zeeland
Uit dit huwelijk:

 1. Johanna,overl ca 1940.
 2. Anthony.

Xad. Johannes Cornelis Korndörffer ((zn. van IXah), geb. Den Helder 29-11-1908, nh, sergeant machinist Kon. Marine,overl. Rotterdam 8-2-1953, tr. Vlissingen 6-2-1931 Maria Steenaard, geb. Vlissingen 30-4-1912, nh, overl. Den Helder 10-10-2001.
Diende van 1940-1945 op de fameuze onderzeeboot Hr.Ms.O.21, de meest succesvolle boot in de strijd tegen nazi-duitsland. Drager van het bronzen kruis.

Uit dit huwelijk:

 1. Charles Philippe Cornelis, geb. Den Helder 28-7-1931, volgt XIl.
 2. Willemina, geb. Den Helder 5-8-1932, nh, overl. Den Helder 23-11-2008, begr. Den Helder 28-11-2008, tr.  Anne Elie Gerrit (Ed) Beekes
 3. Neeltje, geb. Den Helder 8-2-1936, nh, overl. Den Helder 12-2-1936.
 4. Maria, geb. Rotterdam 5-1-1948, nh, tr. Maarten Hijkoop, geb. 22-2-1945.

XIl. Charles Philippe Cornelis Korndörffer (zn. van Xad), geb. Den Helder 28-7-1931, nh, deskundige ioniserende straling te Petten. Voorheen achtereenvolgens sgt telegrafist (1948-59), lab.technicus (1959-69) in Californië en Petten en material manager in Petten, overl. Den Helder 17-10-2001,  tr.(1) ca. 5-1957 Alie Alta, geb. Harlingen 17-2-1939. In 1976 gescheiden.
Uit dit huwelijk:

 1. Marjan Charlotte Desiree, geb. Harlingen 1-4-1958, tr. Callantsoog 29-5-1977 Andries Jan Ed (André) van der Ploeg.
 2. Nicolette Christine, geb. Stockton 7-5-1963.
 3. Charles Philippe, geb. Stockton 3-8-1966.

Charles Philippe Cornelis Korndörffer, tr.(2) 3-12-1976 Catharina Anna Maria Sanou, geb. 18-6-1945, rk, overl. Amsterdam 13-01-2006.

Xae. Cornelis Adrianus Korndörffer (zn. van IXah), geb. Den Helder 24-8-1910, nh, van 1939 tot 1943 hulppredikant te Zuid-Scharwoude, van 1943 tot 1947 predikant  te Nunspeet, vervangend legerpredikant daarna legerpredikant, overl. 1-9-1970, tr. Hildegard Otto, geb. 20-9-1910, nh, overl 1-7-1986. Cornelis is omstreeks 1951 vertrokken naar Nieuw Zeeland als emigratie-attaché. Hij was een verdienstelijk amateur kunstschilder. Cornelis Adrianus woonde en werkte in Den Helder, Den Haag, Wellington (Nieuw-Zeeland) en Pretoria. Leerling van de vrije Academie te Den Haag en van J. Lussenburg te Nunspeet. Schildert landschappen, zeegezichten en lichten in Nederland, Nieuw-Zeeland en Zuid Afrika. Lid van de Kunstkring Hollands Noorden, New Zealand Art Society en Zuid Afrikaanse kunstvereniging (vlgs Scheen).
Uit dit huwelijk:
 1. Neeltje (Nelleke), geb. 28-9-1936, tr. Keith Anderson.
 2. Hermine (Mieneke), geb. 2-6-1939, tr. John Wells, overl. Nieuw Zeeland.
 3. Hildegard (Hilde), geb. 13-3-1941, tr. (1) Brian Wilson, gesch. tr. (2) Joep Sukkel (Nunspeet).
 4. Charlotte Philippe, geb. Ermelo 12-5-1944, tr. (1) Kees Lassche, overl. tr. (2) Gerard van Maanen.
 5. Cornelis Adrianus (Kees), geb. 19-2-1946, tr. Wanda Julie Gunn (sinds 13-9-1999 gescheiden).
 

IXai. Willem Frederik Korndörffer (zn. van VIIIr), geb. Hellevoetsluis (op het adres Westzanddijk wijk B nr 34) 16-9-1886,overl. Utrecht 1-4-1921 , tr.Rotterdam 29-8-1906 Wilhelmina Johanna van der Pluijm, geb. Rotterdam 20-8-1885, dr. van Cornelis Andreas van der Pluijm en Wilhelmina Versmoren.
Uit dit huwelijk:

 1. Neeltje , geb. Rotterdam 4-9-1906, tr. Rotterdam 29-4-1925 Gerard Kellenbach, geb. Rotterdam ca. 1901, zn. van NN en Geertruida Maria Kellenbach.
 2. Cornelis Andreas, geb. Rotterdam 12-9-1907 volgt Xaf.
 3. Wilhelmina Johanna, geb. Rotterdam 21-4-1912.
 4. Willem Frederik, geb. Rotterdam 8-10-1910, overl. Rotterdam ca. 11-1910 (1 maand oud geworden)
 5. Willem Frederik, geb. Rotterdam 27-3-1909, overl. Rotterdam 27-3-1909 (levenloos geboren)
 6. Johanna Cornelia, geb. Rotterdam 17-11-1913.
 7. Henrica, geb. Rotterdam 14-8-1916.
 8. Wilsje Frederika, geb. Rotterdam 9-4-1919, overl. Rotterdam ca. 6-1919 (2 maanden oud geworden)
 9. Wilsina Frederika, geb. Rotterdam 26-4-1920, tr. Rotterdam 14-9-1938, Hendrikus Johannes van Esch, geb. Rotterdam 30-4-1914, overl. Rotterdam 17-1-1986.

Xaf. Cornelis Andreas Korndörffer (zn. van IXai), geb. Rotterdam 12-9-1907, overl. Rotterdam ca 12-1978,  tr. Toos de Klerk, geb. Rotterdam 9-8-1911, overl. 19-4-2006.
Uit dit huwelijk:

 1. Willem Frederik, geb. Rotterdam 31-1-1933.
 2. Antonie Arnoldus, geb. Rotterdam 5-12-1936 volgt XIn

XIn.  Antonie Arnoldus Korndörffer (zn. van Xaf), geb. Rotterdam 5-12-1936, tr.(1) Jannie Bol.
Uit dit huwelijk:

 1. Toos, geb. 4-3-1964.

Antonie Arnoldus, tr.(2) M.A.Vogelesang
Uit dit huwelijk:

 1. Suzanne, geb. 18-4-1970.
 2. Helen, geb. 18-4-1970.

VIIIs.  Franciscus Leonardus Johannes Korndörffer (zn. van VIIj), geb, Arnhem 16-2-1866, rk, tr. Theodora van den Berg, geb. Amsterdam 22-1-1877.
Uit dit huwelijk:

 1. Charles Philippe, geb. Amsterdam 18-9-1904, volgt IXaj
 2. Hendrika Petronella, geb. Amsterdam 25-6-1903, tr. (1) Amsterdam 25-9-1924 Willebrordus Heldoorn, geb. Amsterdam 2-1-1901, overl. Amsterdam 9-1-1965, tr. (2) Amsterdam 23-6-1976 Johannes Gerrit Baanders, geb. Amsterdam 13-2-1903, overl. Amsterdam 21-9-1986.
 3. Franciscus Leonardus Johannes, geb. Amsterdam 25-10-1901.
 4. Louisa Magdalena Mathilda, geb. Amsterdam 6-9-1908.
 5. Sophia Magdalena, geb. Amsterdam 30-7-1919.

IXaj.  Charles Philippe Korndörffer (zn. van VIIIs), geb. Amsterdam 18-9-1904, overl./begr. Amsterdam 15/18-4-1969 Amsterdam, tr. Amsterdam 9-1-1924 Christina Herberdina Hoeben, geb. Amsterdam 29-4-1906, overl./begr. Amsterdam 12/16-2-1987.
Uit dit huwelijk:

 1. Theodora, geb. Amsterdam 11-3-1924, tr. 24-7-1947 C.J.Snel.
 2. Charles Philippe, geb. Amsterdam 25-4-1929, overl. Amsterdam 30-3-2006, tr. 7-5-1955 E.A. (Bep) Visser.
 3. Hendrika Angenieta, geb. Amsterdam 13-8-1932, tr. 27-7-1955 K.J. de Jong.

2e (Loosduinse) tak

Vg. Johan Jacob Korndörffer (zn. van IVd), geb./ged.(ev) Cleve ca. 8-12/8-12-1776, rentmeester, herbergier op "Ons Genoegen", een buiten bij Loosduinen, overl. Loosduinen  23-5-1847, tr.(1) 's-Gravenhage ca. 1798 Alida de Wolf (ook Wolff), geb. 's-Gravenhage
ca. 4-1775, overl. Loosduinen 2-2-1826, dr. van Joris de Wolf en Johanna Frederika Scholts.
Uit dit huwelijk: 

 1. Johan Peter Jacob, geb. 's-Gravenhage 4-4-1799, volgt VIh.
 2. Johanna Catharina Louise, geb. Loosduinen 3-3-1801, overl. Loosduinen 30-9-1860. ongehuwd
 3. Johannes Jacobus George, geb. Loosduinen 24-3-1804, volgt VIi.
 4. Johan Frederik Willem, geb. Loosduinen 24-3-1804, volgt VIj.
 5. Maria Adriana (Mietje), geb. Loosduinen 7-3-1806, ev, overl. Amsterdam 29-5-1882, tr. Loosduinen 6-9-1835 Johannes Cornelis van Druten, geb. Sneek 6-8-1801, uitvinder (in 1830 vond hij een nieuw soort zadel uit, waarvan hem octrooi werd verleend; in 1840 een nieuwe bewerking van parketvloeren. Hij was zeer vernuftig in het vinden toepassen van nieuwe bewerkingen voor instrumenten, meubelen, biljarten, enz. in 1851 dreef hij handel te 's-Gravenhage en in 1856 richtte hij met zijn zoon Johan te Delft een fabriek van gasmeters op, die echter niet lang werd voortgezet), overl. Brussel 12-12-1867, zn. van Johan van Druten en Johanna Sloterdijk.
 6. Wouter Franciscus, geb. Loosduinen 20-12-1807, ev, eerste luitenant bij het vierde Bat. vierde regiment Infanterie te Terneuzen en Ridder van de Militaire Willemsorde  overl. Terneuzen 16-8-1849, tr. Amsterdam 10-2-1838 Vrouwe Elisabeth Wijnanda Nicola Kuijsten van Hoesen, geb. Batavia 1817. geen kinderen.
 7. Johan Peter, geb. Loosduinen 9-6-1810, ev, koopman, eerste luitenant der 3e schutterscompagnie te Loosduinen, in 1848 houtkoopman te Loosduinen, overl. Loosduinen (op Ons Genoegen) 22-6-1885, tr. Maarsseveen 23-06-1848 Wilhelmina van Rijn, geb. Maarssen 1-1-1816, dr. van Arie van Rijn en Geertrui Barreveld. kinderloos.
 8. Johannes, geb. Loosduinen 17-5-1812, volgt VIk.
 9. Alida, geb. Loosduinen 15-11-1814, ev, overl. Rotterdam 8-4-1894, tr. Zevenaar 7-9-1870 Wouter Franciscus Korndörffer, geb.Rotterdam 13-11-1839, overl. Rotterdam 4-3-1889, zn. van Johan Frederik Willem Korndörffer, dierenarts, en Henriette Elisabeth Verheul ( voor het huwelijk is dispensatie verleend) (zie VIj6)
  (Alida vertrekt 1-5-1868 vanuit Dordrecht naar Zevenaar. 16-12-1885 komt zij samen met haar echtgenoot weer terug in Rotterdam, Wouter verbleef van 15-12-1868 tot 16-12-1885 op het Uivernest in Oud-Zevenaar. Hij kwam vanuit Wageningen)
 10. Gerrit, geb. Loosduinen 8-9-1816, overl. Loosduinen 4-2-1819.
 11. Constantius Louis, geb. Loosduinen 27-9-1818, volgt VIl.
 12. Sofia, geb. Loosduinen 14-2-1821, overl. Loosduinen 8-4-1821.

Johan Jacob Korndörffer, tr.(2) 's-Gravenhage 27-11-1836 Wilhelmina Philippina Koenen (Coenen), geb. 's-Gravenhage 18-5-1785 overl. Loosduinen 15-8-1840, dr. van Willem Koenen (Coenen) en Catharina van Rooden.

VIh. Johan Peter Jacob Korndörffer (zn. van Vg), geb. 's-Gravenhage 4-4-1799, ev, koopman, overl. Rotterdam 12-1-1853, tr. Ameide 27-8-1829 Cornelia Verhey, geb./ged. Ameide 18/20-11-1803, overl. Rotterdam 30-3-1881 dr. van Adriaan Verhey en Geertruide Vogel.
Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Jacobus, geb. 's-Gravenhage 23-5-1830, overl. 's-Gravenhage 3-9-1863.
 2. Adriaan, geb. 's-Gravenhage 1-10-1831, architect, overl. Rotterdam 24-12-1916. ongehuwd
 3. Alida, geb. 's-Gravenhage 28-2-1833, overl. 's-Gravenhage 8-7-1833.
 4. Geertrui Alida Cornelia, geb. 's-Gravenhage 8-7-1835, overl. Teteringen 11-12-1911, tr. 's-Gravenhage 10-6-1868 Zacharias Henrikus De Kleijn,  geb. 's-Gravenhage 23-4-1833, notaris te Gorinchem a/d Waal,overl. Gorinchem 4-2-1887, zn van Zacharias de Kleijn en Merrigje Brouwer Verheij.
 5. Alida, geb. 's-Gravenhage 26-6-1836, overl. 's-Gravenhage 13-3-1865, tr. 's-Gravenhage 14-5-1862 Albertus Hendrik Sterkman.
 6. Johan Peter Jacobus Willem, geb. 's-Gravenhage 21-2-1838, volgt VIIk.
 7. Johanna Catharina Louise, geb. 's-Gravenhage 16-3-1839 overl. Rotterdam 15-9-1916. ongehuwd

VIIk. Johan Petrus Jacobus Willem Korndörffer (zn. van VIh), geb. 's-Gravenhage 21-2-1838, bibliothecaris a/d/ Militaire academie te Breda, voorheen boekhandelaar in 's Gravenhage overl. Breda 13-1-1898, tr. Breda 28-8-1891 Hillegonda Sanders, geb Amsterdam 15-1-1853, overl. Soest 8-4-1933, dr. van Egbert Sanders en Johanna Hendrika Verbrugge.
Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia, geb. Breda 29-11-1892, tr. Amsterdam ca. 1917 Johan Heinrich Thies, vrouwenarts (te Leipzig Emilienstr. 22).

VIi. Johannes Jacobus George Korndörffer (zn. van Vg), geb. Loosduinen  24-3-1804, kunstdraaier, overl. Schoonhoven a/d/Lek 26-10-1876, tr. Schoonhoven 26-6-1830 Pietertje Ceelen, geb./ged. Schoonhoven a/d/Lek 7/13-4-1806, overl. Schoonhoven a/d/Lek 9-10-1859, dr. van Leendert Ceelen en Levina (Nevina) Verheij.
Uit dit huwelijk:

 1. Alida, geb. Loosduinen 20-2-1831, overl. Amsterdam 6-6-1914, tr. Schoonhoven 6-5-1858 Andreas Jacob Schreij, geb. Schoonhoven ca. 1817, kantoorbediende te Schoonhoven, zn. van Hermanus Schreij en Marrigje Boere.
 2. Cornelia Johanna, geb. Loosduinen 27-2-1834, overl. Dordrecht ca. 1892. ongehuwd.
 3. Regina (ook Nevina), geb. Loosduinen 29-6-1834, overl. 's-Gravenhage ca. 1884, tr. Schoonhoven 10-1-1862 Hermanus Hendrik Snel, geb. Bodegraven ca 1834, gymnastiekmeester, zn. van Willem Snel en Naaitje Bekker.
 4. Johan Jacob, geb. Loosduinen 28-1-1836, kunstdraaier te Schoonhoven.
 5. Leendert, geb. Loosduinen 13-1-1838, volgt VIIl.
 6. Willem, geb. Loosduinen 24-9-1839, koopvaardij-officier later werkzaam bij de Nederlandse Zuidafrikaanse Spoorbaan te Transvaal, overl. Amsterdam 8-1-1893, tr. E. M. Foreman, geb. Abcoude 29-1-1847, overl. Amsterdam 11-3-1882.
 7. Johan Jacob George, geb. Loosduinen 23-5-1841, volgt VIIm.
 8. Johanna Catharina Louisa, geb. Schoonhoven 16-10-1844, overl. Schoonhoven a/d/Lek 20-4-1874, tr. Schoonhoven a/d/Lek  16-10-1873 Jacobus Gualterus Johannes Groeneveldt, geb. Hoorn 15-8-1844, overl. Schoonhoven a/d Lek 31-1-1876, zn. van Jacobus Johannes Groeneveldt, burgermeester, en Margaretha Johanna Verhagen.

VIIl. Leendert Korndörffer (zn. van VIi), geb. Loosduinen 13-1-1838, 
koopvaardijofficier, overl. op zee (op de Atlantische oceaan aan boord van de "Greenwich") 25-8-1874 tr. Schoonhoven a/d/Lek 16-5-1872 Nicolasina Elisabeth Brussen, geb. Jutphaas 26-10-1840, overl. Rosmalen 31-07-1911, dr. van Derk Brussen en Maria Coerten.
Uit dit huwelijk:

 1. Leendert Johannes Jacobus Georg, geb. Schoonhoven a/d/Lek 2-8-1873, volgt VIIIs.

VIIIs. Leendert Johannes Jacobus Georg Korndörffer (zn. van VIIl) geb. Schoonhoven a/d/Lek 2-8-1873, apotheker te Batavia, tr. 14-7-1896 Henriette Christine Betting.
Uit dit huwelijk:

 1. Leendert Henri, geb. Batavia 29-6-1897, tr. Deventer 15-09-1920 Anna Johanna Mulder, dr. van Isaac Pierre Mulder en Wilhelmina Petronella van den Bos.

VIIm. Johan Jacob George Korndörffer (zn. van VIi), geb. Loosduinen 23-5-1841, turnleraar, overl. 's-Gravenhage 3-5-1917, tr. Montfoort 28-11-1878 Elisabeth Cornelia Beijlevelt, geb. 's-Gravenhage 2-4-1845, overl. 's-Gravenhage 30-1-1906, dr. van Pieter Beijlevelt en Anna Boekestijn.
Uit dit huwelijk:

 1. Anna Petronella, geb. 's-Gravenhage 6-4-1880, overl. Arnhem 1-3-1941, onderwijzeres, tr. 's-Gravenhage 19-2-1904 Jan Andre (Johan) Vermaat, geb. 's-Gravenhage 22-2-1873, hoofd centrale bibliotheek te Bandoeng ,oud ambtr. ter beschikking van de directeur van de Gouvernements bedrijven, overl. Arnhem 12-2-1941, zn. van Jan Andre Johan Vermaat en Richardina Johanna Adriana Hoffman.
 2. Elisabeth Cornelia, geb. 's-Gravenhage 15-5-1882,overl.  's-Gravenhage 2-6-1958, tr. 26-2-1904 J. G. C. Jonker.

VIj. Johan Frederik Willem Korndörffer (zn. van Vg), geb. Loosduinen 24-3-1804, ev, dierenarts, overl. Rotterdam 8-5-1871, tr. Giessen-Nieuwkerk 30-11-1828 Henriette Elisabeth Verheul, geb. 11-5-1808, overl. Rotterdam 16-6-1892, dr. van Huibertus Verheul en Sarah Beyer.
Uit dit huwelijk:

 1. Johan Jacob, geb. Rotterdam 17-4-1829, kolonel bij de Nederlandse Marine, drager van de Militaire Willemsorde, overl. Kralingen 17-5-1882. ongehuwd 
 2. Huibertus George, geb. Rotterdam 23-9-1830, officier van gezondheid, overl. 21-12-1855. 
 3. Johan Frederik Willem, geb. Rotterdam 23-10-1832, volgt VIIn. 
 4. Sara Catharina Maria, geb. Rotterdam 10-10-1834, overl. Rotterdam 9-5-1917. ongehuwd 
 5. Alida Philippina Wilhelmina, geb. Rotterdam 9-12-1837, overl. Rotterdam 6-5-1839. 
 6. Wouter Franciscus, geb. Rotterdam 13-11-1839, overl. Rotterdam 10-4-1889, tr. Zevenaar 7-9-1870 Alida Korndörffer (voor het huwelijk is dispensatie verleend), geb. Loosduinen 15-11-1814, ev, overl. Rotterdam 8-4-1894, dr. van Johan Jacob Korndörffer, rentmeester, herbergier, en Alida P.W. De Wolf.
 7. Alida Philippina Wilhelmina, geb. Rotterdam 2-10-1841. 
 8. Hendrik Elisa (verkreeg bij KB 19-10-1904 toestemming de naam "van Hoesen" voor de zijne te voegen), geb. Rotterdam 16-9-1843, volgt VIIo. 
 9. Elisabeth Wijnanda Nicola, geb. Rotterdam 21-3-1846, overl. 13-3-1904, tr. Rotterdam 20-7-1871 Matthijs Nikolaas Hoos, geb. Rotterdam 27-10-1836, timmerman, zn. van Jacobus Hoos en Willemijntje Leenvaar. 
 10. Johan Peter, geb. Rotterdam 19-2-1849, overl. Rotterdam 20-10-1854. 
 11. Alida, geb. Rotterdam 5-4-1852, overl. 's-Gravenhage 14-8-1926. ongehuwd.

VIIn. Johan Frederik Willem Korndörffer (zn. van VIj), geb. Rotterdam 23-10-1832, ev, tabakshandelaar te Rotterdam, overl. Antwerpen 14-4-1896, tr. Rotterdam 18-1-1865 Anna Cornelia Van Aken, geb. Rotterdam 13-7-1841, overl. Rotterdam 7-10-1917.
Uit dit huwelijk:

 1. Johan Frederik Wilhelm, geb. Rotterdam 8-11-1865, koffieplanter op Java, rentenier te 's-Gravenhage (1927), woont te 's-Gravenhage (1921..1931) overl. te 's-Gravenhage 23-2-1931,  tr. 's-Gravenhage 12-4-1921 Maria Elisabeth van Benten,  geb. 's-Gravenhage 10-5-1880, overl. 's-Gravenhage 13-10-1969, dr. van Jacobus Marie van Benten, dr in medicijnen/arts. en Amelia Feenstra.
  (Johan reist van Rotterdam naar Ned.-Indië met het schip Ardjoeno, dat op 14-5-1892 van Rotterdam is vertrokken, woont te Pasoeroean (Noord Oost Java) (1892-1900), is administrateur van de Stoomrijstpellerij "Tanggoel" te Tangoel (Besoeki) (1908), reist van Amsterdam naar Batavia met het schip Koningin der Nederlanden, dat op 25-4-1914 van Amsterdam vertrekt)
   
  Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren.

 2. Anna Cornelia, geb. Rotterdam 16-4-1867, overl. Rotterdam 9-8-1871.
 3. Henriette Elisabeth, geb. Rotterdam 18-11-1868.
 4. Nicolaas, geb. Rotterdam 8-7-1870, volgt VIIIt.
 5. Johan Jacob, geb. Rotterdam 21-5-1872, volgt VIIIu.
 6. Anna Cornelia, geb. Rotterdam 12-5-1874, overl. 's-Gravenhage 12-6-1932. ongehuwd
 7. Huibertus George, geb. Rotterdam 13-11-1875, overl. Rotterdam  28-12-1876.
 8. Huibertus George, geb. Rotterdam 20-12-1876, volgt VIIIv.
 9. Geertruida Maria, geb. Rotterdam 21-8-1879, tr. Rotterdam 23-12-1909 Cornelis van Rijn, geb. Zwolle ca. 1858, overl. Arnhem 30-12-1918, zn. van Johannes Gerrit van Rijn en Gezina Aletta Mijnard.

VIIIt. Nicolaas Korndörffer (zn. van VIIn), geb. Rotterdam 8-7-1870, tabaksplanter in Protolinggo op Java, in 1927 rentenier te 's-Gravenhage, overl. 's-Gravenhage 25-11-1935, tr. Protolinggo 25-11-1901 Cecilie Thal Larssen, geb. Protolinggo 11-6-1877, overl. 's-Gravenhage 14-10-1952.
Nicolaas was Oud-Administrateur van de Tabaksonderneming "Patik-Radja" en Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Uit dit huwelijk:

 1. Anna Berendina, geb. Protolinggo 31-7-1904.
 2. Cecilie, geb. Protolinggo 24-4-1906, tr. Antoine Johan Brugma, geb. 8-3-1901, ingenieur, overl. ca. 22-4-1988.

VIIIu. Johan Jacob Korndörffer (zn. van VIIn), geb. Rotterdam 21-5-1872, procurist aan de rijksverzekeringsbank te Amsterdam, Luitenant Kolonel van het Nederlandse Leger , drager van de Duitse Rode Kruis-medaille, overl. 's-Gravenhage 6-6-1937, tr. 's-Gravenhage ca. 10-1924 Adriana Helena Spruijt, geb. Padang Pandjang 22-1-1889, overl. Utrecht 9-12-1958, dr. van Pieter Jacob Spruijt en Wilhelmina Sophia van Doorn. (Adriana is in stilte begraven op Oud Eik en Duinen te 's-Gravenhage).
Johan Jacob was Ridder der Militaire Willemsorde 4e kl en Officier in de Orde van Oranje Nassau.

Uit dit huwelijk: 

 1. Johan Jacob, geb. Amsterdam 28-5-1926, hoofdcommies bij Binnenlandse Zaken later Hypotheekbewaarder van het Kadaster, overl. Koudekerke 28-7-2006, tr. Apeldoorn 14-5-1960 Lucia Catharina Dull tot Backenhagen, geb. Atjeh 1-4-1924, overl. 2009.

VIIIv. Huibertus George Korndörffer (zn. van VIIn), geb. Rotterdam 20-12-1876, suikerplanter te Java, overl. Rotterdam, tr. Boedapest 25-11-1922 M. M. de Namenyi, geb. Boedapest 20-12-1898, dr. van Zigmund de Namenyi.
Uit dit huwelijk:

 1. Margit, geb. Boedapest 14-9-1923, tr. Dordt.
 2. Johan Frederik Wilhelm, geb. Boedapest 19-11-1925.

tak van Hoesen Korndörffer

VIIo. Hendrik Elisa Korndörffer (verkreeg bij KB 19-10-1904 toestemming de naam "van Hoesen voor de zijne te voegen) (zn. van VIj), geb. Rotterdam 16-9-1843, ev, officier van gezondheid 2e kl. in de oorlog 1870-1871 vrijwillige militairarts, drager van de kon.Pruis.Kroon orde 4e kl., overl. 's-Gravenhage 25-4-1907, tr. 's-Gravenhage 31-7-1873 Elisabeth Maria Cornelia Margaret van der Crab, geb. Pasoeroean 25-12-1856, overl. Rijswijk 25-2-1929.
Uit dit huwelijk:

 1. Johan Hendrik van Hoesen Korndörffer, geb. 's-Gravenhage 24-5-1874, hoofdcommissaris bij het departement van Jusitie, overl. 's-Gravenhage 28-1-1922. ongehuwd
 2. Johan Frederik Willem van Hoesen Korndörffer, geb. 's-Gravenhage 2-7-1875,  volgt VIIIw.
 3. Johan Jacob van Hoesen Korndörffer, geb. Utrecht 10-7-1877 eerst hoofd  van het accountantskantoor J.J. Korndörffer te Rotterdam, daarna administrateur bij de Rijksverzekeringsbank te 's-Gravenhage, overl. Leeuwarden 7-12-1923. tr. Rotterdam 14-4-1910 Jacoba Maria Cornelia van Herk, geb. Tilburg ca 1880.
 4. Hubert Gerard van Hoesen Korndörffer, geb. 's-Gravenhage 17-2-1880, volgt VIIIx.
 5. Frans van Hoesen Korndörffer, geb. 's-Gravenhage 1-4-1883, overl. 
  's-Gravenhage 2-8-1884.
 6. Françoise van Hoesen Korndörffer, geb. 's-Gravenhage  25-3-1885, overl. Deventer 13-2-1892.

VIIIw. Johan Frederik Willem van Hoesen Korndörffer (zn. van VIIo), geb. 's-Gravenhage 2-7-1875, hoofdambtenaar aan het departement van oorlog, overl. 's-Gravenhage 8-7-1933, tr. 's-Gravenhage 21-4-1904 Maria Henderina Vrijdag Zijnen, geb. 's-Gravenhage 13-5-1878, overl. 's-Gravenhage 22-3-1948, dr. van Theodorus Daniel Vrijdag Zijnen, apotheker, en Anna Hendrika Kievit. 
Uit dit huwelijk:

 1. Theodorus Daniel, geb. 's-Gravenhage 1-9-1909, volgt IXaj.
 2. Hendrik Elisa, geb. 's-Gravenhage 23-1-1920, volgt IXak.

IXaj. Theodorus Daniel van Hoesen Korndörffer (zn. van VIIIw), geb. 's-Gravenhage 1-9-1909, employé bij de KLM, overl. Wijk a/zee 13-4-1970, tr.(1) Haarlem 1939 Catharina Joh. Charlotte Maria Welman, geb. Vierpolders.
Huwelijk ontbonden door echtscheiding in 1945.

Theodorus Daniel van Hoesen Korndörffer, tr.(2) Haarlem 20-12-1945 Cornelia Petronella Visser, geb. Haarlem 7-1-1909.
Uit dit huwelijk:

 1. Carla Corry, geb. Haarlem 17-12-1949.

IXak. Hendrik Elisa van Hoesen Korndörffer (zn. van VIIIw), geb. 's-Gravenhage 23-1-1920, referendaris bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, tr. Rijswijk 22-9-1948 Allegonda Maria Brand, geb. Zeist 7-10-1924, overl. 's-Gravenhage 1-6-1978, dr. van Cornelis Jacobus Brand.
Uit dit huwelijk:

 1. Maria Jacinta, geb. 's-Gravenhage 29-6-1950, lerares a.d. Eerste Leeuwarder Huishoud- en Nijverheidsschool te Leeuwarden.
 2. Jozef Franciscus, geb. 's-Gravenhage 4-5-1952, volgt Xag.
 3. Allegonda Maria Magdalena, geb. 's-Gravenhage 14-1-1957, tr. Sieds Jan Kooistra, geb. Leeuwarden 29-1-1952.

Xag. Jozef Franciscus van Hoesen Korndörffer (zn. van IXaj), geb. 's-Gravenhage 4-5-1952, gitarist, tr. Amsterdam 30-9-1980 Siebrigje Simone Uchtmann, geb. Zaandam 9-3-1956 dr. van Jack Uchtmann en Klaske Glas.
Uit dit huwelijk:

 1. Sarinah Jacinta, geb. Amsterdam 13-12-1980.

VIIIx. Hubert Gerard van Hoesen Korndörffer (zn. van VIIo), geb. 's-Gravenhage 17-2-1880, hoofdambtenaar aan het departement van Arbeid, overl. 's-Gravenhage 26-11-1956, tr. 's-Gravenhage 26-5-1916 Cornelia Johanna Izeren, geb. 's-Gravenhage 12-11-1894, overl. 's-Gravenhage 16-11-1963, dr. van Petrus Johannes Izeren en Wilhelmina Cornelia Richel.
Uit dit huwelijk:

 1. Rudolf Willem, geb. 's-Gravenhage 8-3-1917, tr. 's-Gravenhage 9-7-1957 Marie Johanna Ligthelm, geb. 's-Gravenhage 15-9-1921, overl. 6-6-2002.
 2. Emma Wilhelmina Cornelia, geb. 's-Gravenhage 4-6-1918, overl. 's-Gravenhage 6-9-1918.
 3. Wilhelmine Cornelia, geb. 's-Gravenhage 1-9-1919, tr. J. Buys.
 4. Gerardine Johanna, geb. Batavia (Weltevreden) 8-6-1922, overl. 's-Gravenhage 8-3-2006, tr. 's-Gravenhage 19-3-1947 Johannes Buijs, geb. 's-Gravenhage 4-2-1922, ambtenaar aan het Dr Neherlab PTT.
 5. Cornelia Hubertina, geb. 's-Gravenhage 9-9-1924.

VIk. Johannes Korndörffer (zn. van Vg), geb. Loosduinen 17-5-1812, slager te 's-Hertogenbosch in 1836, te Dordrecht is hij tapper (slijter), overl. Dordrecht 11-10-1881, tr. Den Haag 13-07-1836 Johanna Kloppert, geb./ged. Wateringen 20/25-12-1808, overl. Dordrecht 1-4-1866, dr. van Abraham Kloppert en Helena Maas.
Uit dit huwelijk:

 1. Alida Helena, overl. Grave 23-09-1836.
 2. Johan Jacob, geb. Den Bosch 24-9-1837, volgt VIIp.
 3. Abraham Johannes , geb. Katwijk a/zee 12-5-1839, overl. 
  Katwijk a/zee 8-3-1840.
 4. Johannes Abraham, geb. Katwijk a/zee 16-4-1840, 2e stuurman, overl. Batavia 15-4-1867.
 5. Leendert Abraham , geb. Katwijk a/zee 2-8-1842, overl. Katwijk a/zee 27-03-1843.
 6. Alida Wilhelmina Philippina, geb. Katwijk a/zee 8-1-1844, overl. Loosduinen in Huize "Bloemendaal" 25-3-1913, tr. Dordrecht 15-2-1865 Cornelis Johannes van Roosendaal, geb. Dordrecht 20-2-1840, commissionair in granen, overl. Dordrecht 11-1-1896, zn. van Johannes van Roosendaal, schipper,loods en commissionair, en Eva Foks.
 7. Helena Joh. , geb. Katwijk a/zee 11-6-1845.
 8. Johanna C.L.S., geb. Katwijk a/zee 3-4-1847.
 9. Maria A. , geb. Katwijk a/zee 16-5-1849.

VIIp. Johan Jacob Korndörffer (zn. van VIk), geb. Den Bosch  24-9-1837, 
cafehouder ,zeeman, bierhandelaar, herbergier, overl. Dordrecht 18-5-1899, tr. Rotterdam 27-05-1875 Antonia Kruijne, geb. Brielle 17-9-1848, overl. 's-Gravenhage 4-12-1924. Bij het huwelijk worden de kinderen Johanna Jacoba en Johan Jacob erkend.
Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Jacoba, geb. Rotterdam 6-10-1872 (erkenning door ouders dd 27-5-1875, achternaam was Kruijne), onderwijzeres, tr. Dordrecht 17-6-1897 Jan van Donkelaar, geb. ca 1872 Dordrecht, zn. van Jan van Donkelaar en Anna Grietje Muehlhaus.
 2. Johan Jacob, geb. Rotterdam 13-1-1875, volgt VIIIy.
 3. Johannes, geb. Dordrecht 2-1-1877, volgt VIIIz.
 4. Cornelis Johannes (Kees), geb. Dordrecht 28-1-1879, zeeman, overl. Voorburg 25-6-1938, tr. Rotterdam 19-11-1902 Ploontje Hanenberg, geb. Sommelsdijk ca 1880, overl. Voorburg 7-1-1940, dr. van Marinus Hanenberg en Leentje van Hoften.
 5. Alex Willem Philip, geb. Dordrecht 12-5-1881, tr. Dordrecht 5-9-1907, Johanna Willemina Klingeman, geb. Dordrecht 11-3-1885, dr. van Jan Klingeman en Maria Anna Polak.
 6. Antonie, geb. Dordrecht 27-4-1883, volgt VIIIaa.
 7. Cornelia Johanna, geb. Dordrecht 15-11-1885, overl. Dordrecht 24-6-1902.
 8. Leendert, geb. Dordrecht 27-12-1888, volgt VIIIab.
 9. Willem, geb. Dordrecht 1-4-1892, volgt VIIIac.

VIIIy. Johan Jacob Korndörffer (zn. van VIIp), geb. Rotterdam 13-1-1875, 
timmerman, overl. Dordrecht, tr. Heinenoord 10-8-1904, Maria Hilligje Snijders, geb. Heinenoord  4-5-1876, overl. Dordrecht 18-10-1952, dr. van Ingen Snijders en Maartje van Bellen.
Uit dit huwelijk:

 1. Johan Jacob, geb. Dordrecht 3-7-1905, overl. Dordrecht 23-10-1912.
 2. Maartje Antonia, geb. Dordrecht 28-6-1909, overl. Etten-Leur 17-4-1995, begr. Dordrecht, tr. Dordrecht 18-12-1929, Jacob Schoonderwoerd, geb. Dubbeldam ca 1885, overl. Zevenbergen 4-8-1973, zn van Huig Schoonderwoerd en Anna Maria Tempelaar.

VIIIz. Johannes Korndörffer (zn. van VIIp), geb. Dordrecht 2-1-1877, bootsman bij de marine, overl. Brielle 23-11-1947, tr.(1) Hellevoetsluis 15-12-1910 Hendrina Mos, geb. Hellevoetsluis ca 1890, overl. Hellevoetsluis 8-7-1911, dr. van Johannes Mos en Jacoba Lamina Groeneveld.
Uit dit huwelijk:

 1. Antonia, geb. Hellevoetsluis 31-3-1911, overl. Brielle 8-11-2001, begr. 
  10-11-2001, tr. Brielle 29-9-1942 Tjeerd Engelmoer, geb. Brielle 5-10-1902, overl. Brielle 11-6-1970, zn. van Tjeerd Engelmoer, koopman, en Johanna Maria Blonde.

Johannes Korndörffer, tr.(2) Hellevoetsluis 9-5-1912 Margaretha Groenewoud, geb. Hellevoetsluis 12-12-1888, overl. Brielle 29-7-1975, dr. van Hendrik Groenewoud, kuiper, en Anna Bongers.
Uit dit huwelijk:

 1. Johannes, geb. Hellevoetsluis 2-9-1913, volgt IXal.
 2. Hendrik, geb. Hellevoetsluis 7-11-1914, volgt IXam.
 3. Cornelia, geb. Hellevoetsluis 5-8-1916, overl. Brielle 9-9-1970, tr. Brielle 11-4-1939 Johannes van Adrighem, geb. 24-11-1912, overl. Brielle 28-9-1995.

IXal. Johannes Korndörffer (zn. van VIIIz), geb. Hellevoetsluis 2-9-1913, werkzaam geweest bij de Shell, eerst als machinist, later bedrijfsleider van het vliegtuigbrandstofpompstation op het internationale vliegveld Dr. Albert Plesman op Curaçao, overl. Brielle 11-9-1991, tr. Curacao 21-11-1942 Carmen Sylva Pietersz, geb. Curaçao (Nederlandse Antillen) 5-1-1917, overl. Rotterdam 2-2-1970, dr. van Liberato Ptetersz enAvelina Evertsz.
Johan kreeg op 5 jan. 1924 van de burgemeester van Brielle (namens de koningin) de bronzen eerepenning voor menschlievend hulpbetoon en een loffelijk getuigschrift uitgereikt, wegens de door hem met levensgevaar verrichtte redding van een drenkeling uit het ijs.
Uit dit huwelijk:

 1. Evelien, geb. Willemstad 13-11-1943,werkzaam op de Nederlandse ambassade in Caïro (Egypte), tr. Raouf Ghaly, geb. Egypte, bouwkundige en aannemer .
 2. Johannes Hendrik Nicolaas, geb. Willemstad 8-1-1946, volgt Xah.
 3. Ange Cecille Cornell (Ans), geb. Willemstad 14-09-1948, tr. Brielle 9-6-1987 Ies 't Mannetje.
  huwelijk is ontbonden.
 4. Anthony Joseph Simon (Ton), geb. Willemstad 23-8-1951, volgt Xai.
 5. Armand Francis Andre (André), geb. Willemstad 21-8-1954.

Johannes Korndörffer is later samen gaan wonen met Geertje Maria Sjoukes, geb. Oostvoorne 13-11-1918, overl. Brielle 22-01-1994, begr. Oostvoorne 27-1-1994.

Xah. Johannes Hendrik Nicolaas Korndörffer (zn. van IXal), geb. Willemstad 8-1-1946, werkzaam bij de Shell , tr. Slagelse (Denemarken) 25-10-1969 Dorte Frahm, geb. Kopenhagen (Denemarken) 20-8-1946.
Uit dit huwelijk:

 1. Monique, geb. Vlaardingen 3-1-1971.
 2. Matti, geb. Oudenbosch 12-11-1973, tr. Paul van Alphen..

Xai. Anthony Joseph Simon Korndörffer (Ton) (zn. van IXal), geb. Willemstad 
23-8-1951, tr. Brielle 9-6-1987 Judith Elisabeth Groeneweg, geb. Geervliet 7-5-1955.
Uit dit huwelijk:

 1. Marloes, geb. Rotterdam 20-10-1987.
 2. Lonneke, geb. Rotterdam 10-11-1989.

IXam. Hendrik Korndörffer (zn. van VIIIz), geb. Hellevoetsluis 7-11-1914, overl. Schiedam 9-8-2001, tr. Nieuw Helvoet 26-1-1937 Annetje Bouwelina Ruylof, geb. Nieuw Helvoet 4-6-1909, overl. Brielle 14-2-1985.
Uit dit huwelijk:

 1. Johannes, geb. Brielle 10-11-1942, volgt Xaj.
 2. Willem, geb. Brielle 22-12-1947, volgt Xak.

Xaj. Johannes Korndörffer (zn. van IXam), geb. Brielle 10-11-1942, tr. Schiedam 13-1-1965 Trijntje Maan, geb. Maasland 5-12-1943.
Uit dit huwelijk:

 1. Astrid Caroline, geb. Vlaardingen 13-6-1965, tr. Rudolph Petrus Elisabeth Houben, geb. Venlo 6-3-1963.
 2. Hendrik, geb. Baarlo 28-10-1968, volgt XIo.

XIo. Hendrik Korndörffer (zn. van Xaj), geb. Baarlo 28-10-1968, internationaal chauffeur, ondertr./tr. Venlo 27-8-1999/27-8-2000 Mariska Maria Louisa Backus, geb. Venlo 19-4-1974.
Uit dit huwelijk:

 1. Mike Gerardus Henricus Maria, geb. Venlo 18-4-2001.
 2. Shanou Caroline Rudy Maria, geb. Venlo/Blerck 25-09-2009

Xak. Willem Korndörffer (zn. van IXam), geb. Brielle 22-12-1947 tr. Schiedam 9-5-1969 Margje de Reuver, geb. Schiedam 22-3-1948, overl. Rotterdam 11-2-2004.
Uit dit huwelijk:

 1. Dieter, geb. Schiedam 24-3-1973,  volgt XIp.  
 2. Arjan, geb. Rotterdam 11-3-1976.

XIp. Dieter Korndörffer (zn. van Xak), geb. Schiedam 24-3-1973, tr. Rijswijk 18-08-2007, Xandra Keereweer, geb. Leiden 13-7-1975.
Uit dit huwelijk:

 1. Joïa Marja Dorothy, geb. Poortugaal 19-6-2005.
 2. Mylène Anne May, geb. Poortugaal 05-02-2010.

VIIIaa. Antonie Korndörffer (zn. van VIIp), geb. Dordrecht 27-4-1883, tr. Dordrecht 26-5-1906 Margaret Ann Connington, geb. St Helens 22-1-1882, dr. van James Connington en Hannah Fitten. (Margareth A Connington reisde met haar dochter Margareth Lilly naar de US, met de SS Rotterdam op 11-5-1912 om haar moeder in Leslieville te bezoeken. Haar ticket was betaald door haar echtgenoot)
Uit dit huwelijk:

 1. Margaret Lily, geb. Dordrecht 6-4-1907 (Margaret Lily veranderde haar naam in Kaye "for business purposes")

VIIIab. Leendert Korndörffer (zn. van VIIp), geb. Dordrecht 27-12-1888, rk, machine-tekenaar, overl./begr. Arnhem 25/28-6-1949, tr. Dordrecht 9-1-1913 Dirkje Maria Lagarde, geb. Dordrecht 15-8-1891, overl./begr. Arnhem 21/26-8-1963 dr. van Jacobus Lagarde, arbeider, en Dorothea (Dirkje) de Jong.


Coba Sjaak Leen Koos Dirkje moeder Dirkje Trees Tonny vader Leendert
het gezin Korndörffer-Lagarde in de Vosmaerstraat in Arnhem


Uit dit huwelijk:

 1. Jacoba Dorathea (Coba), geb. Emmerich 4-4-1913, rk, overl. Losser 8-4-1988, ondertr. Arnhem 21-3-1940, tr./tr.kerk(rk) Arnhem 5/9-4-1940 Bernardus Josephus Schilderman, geb. Haaksbergen 27-3-1910, rk, bakker, overl. Losser 24-6-2001, zn. van Antonius Johannes Schilderman, onderwijzer, en Elisabeth Wind.
 2. Johan Jacob (Sjaak),, geb. Hüthum 23-11-1915, volgt IXan.
 3. Dirkje Maria (Dirkje), geb. Dordrecht 9-8-1919, rk, overl./begr. Arnhem 13/17-3-1995, tr. en tr.kerk(rk) Arnhem 15-5-1951 Franciscus Bernardus Josephus van Gorkum, geb. Gendringen 26-8-1914, rk, winkelier, overl./begr. Arnhem 29-5/3-6-1996.
 4. Leendert Jacobus (Leen), geb. Wijchen 24-2-1922, volgt IXao.
 5. Antonia Maria (Tonny), geb. 's-Gravenhage 4-10-1923, rk, overl. Arnhem 31-12-2008, tr. en tr.kerk(rk) Arnhem 8-11-1955 Gerardus Johannes Roelofsen, geb. Arnhem 30-12-1922, jurist, overl. Arnhem 21-12-2007.
 6. Jacobus Simon (Koos), geb. Arnhem 9-2-1927, volgt IXap.
 7. Theresia Maria (Trees), geb. Arnhem 27-7-1929, rk, verpleegster, tr./tr.kerk(rk) Breda/Arnhem 5/23-7-1956 Wilhelmus Marinus Ludovicus Jobse, geb. Breda 27-7-1925, rk, van alle markten thuis.
 8. NN, levenloos geboren Arnhem 26-05-1932

IXan. Johan Jacob Korndörffer (zn. van VIIIab), geb. Hüthum 23-11-1915, rk, banketbakker, sigarenhandelaar, overl. Almelo 10-12-1994 tr./tr.kerk(rk) Enschede/Almelo 28-9/30-11-1954 Elisabeth Hendrika Maria Willemsen, geb. Amsterdam 2-8-1922, rk, verkoopster, overl. Almelo 10-8-1994, dr. van Carolus Hermannus Johannes Willemsen en Maria Elisabeth Holleman.
Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Dirkje Maria (Ellis), geb. Almelo 29-8-1955, rk, tr, tr.kerk(rk) Otto Tip, geb. Steenwijkerwold 7-11-1957, politieambtenaar.
 2. Johannes Carolus Leonardus (Jack), geb. Almelo 29-8-1955,rk, tr,tr.kerk(rk) Nijkerk/Almelo 16-11-1984/17-5-1985 Johanna Elisabeth Maria (Anita) Droste, geb. Almelo 30-05-1960, rk, kapster.
 3. Dominicus Franciscus Maria (Domien), geb. Almelo 27-1-1957, volgt Xal.
 4. Monica Everdina Maria (Monique), geb. Almelo 31-12-1960, rk, oefentherapeute, tr, Zeist 10-1-1991 Wilhelmus Stephanus (Wim) Lieftink. geb. Apeldoorn 4-12-1958, oefentherapeut. 

Xal. Dominicus Franciscus Maria (Domien) Korndörffer (zn. van IXan), geb. Almelo 27-1-1957, rk, heeft een realatie met Joyce Ellis Siero, geb. Haarlem 3-1-1960.
Uit deze relatie:

 1. Tim Jack, geb. Veldhoven 15-1-1992.
 2. Tess Ellis, geb. Veldhoven 31-12-1996.

IXao. Leendert Jacobus Korndörffer (Leo) (zn. van VIIIab), geb. Wijchen 24-2-1922, rk, winkelier, overl. Oosterhout (NB) 17-10-2005, tr. Enkhuizen 7-6-1948 Cornelia Wilhelmina Tulp, geb. Grootebroek 6-12-1919, rk, overl. 23-04-2014 Oss, dr. van Petrus Tulp en Johanna van Liempt.
Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Jacoba Afra (Hanneke), geb. Utrecht 9-3-1949, rk, tr. en tr.kerk(rk) Oosterhout/Breda 29-10-1975 Jan Pieter Hermanus (John) van den Berg, geb. Roosendaal en Nispen 10-2-1945, rk.
 2. Leonardus Jacques Maria (Ardy), geb. Utrecht 24-11-1952, volgt Xam.
 3. Robertus Divera Franciscus (Robby), geb. Utrecht 25-4-1958, volgt Xan.

Xam. Leonardus Jacques Maria (Ardy) Korndörffer (zn. van IXao),geb. Utrecht 24-11-1952, rk, rijexaminator CBR, tr. en tr.kerk(rk) Oosterhout 30-3-1977 Pietronella Adriana Gerarda (Elly) Snoeren, geb. Oosterhout 19-12-1955, gezinsverzorgster, dr. van Hendrikus Cornelis Snoeren en Adriana van der Made.
Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Cornelia Henrica (Ilse), geb. Rucphen 29-9-1980, rk, mondhygiëniste, tr. 16 mei 2009 Justin Elmer Hazendonk, geb. Oosterhout (nb) 23-5-1977.
 2. Pietronella Johanna (Sabine), geb. Rucphen 19-4-1982, rk, mondhygiëniste.

Xan. Robertus Divera Franciscus (Robby) (zn. van  IXao),geb. Utrecht 25-4-1958, rk, tr. en tr.kerk(rk) Made 30-11-1983 Antonia Johanna Maria (Anja) Akkermans, geb. Made en Drimmelen 13-8-1961, dr. van Johannes E. Akkermans en Huiberdina A.M. van der Avoird.
Uit dit huwelijk:

 1. Nicolina Johanna Maria (Nicole),geb. 6-11-1987, rk.
 2. Robertus Johannus Divera (Robin), geb, 6-10-1992, rk.

IXap. Jacobus Simon Korndörffer (zn. van VIIIab), geb. Arnhem 9-2-1927, rk, etaleur/verkooper, overl. Oldenzaal 3-7-2009, tr. Arnhem 3-11-1954 Geertruida Catharina Walters, geb. Arnhem 1-3-1932, rk, verkoopster, dr. van Gerardus Hendricus Walters en Geertruida Scheltinga.
Uit dit huwelijk:

 1. Dirkje Regina Jacoba (Diana), geb. Enschede 5-10-1955, rk, tr. 5-12-1979 Matthijs Dirk van Malssen, geb. Maurik 23-1-1952, brander.
 2. Josepha Hermina Bernadette (José), geb. Enschede 20-3-1957, rk, relatie met Laurens te Woerd, geb. Rietmolen 10-9-1960.
 3. Catharina Johanna Antonia (Karin), geb. Enschede 1-11-1959, rk, tr. 30-06-1983 Henderik Evert van Oene, geb. Hellendoorn 11-5-1957, overl. 20-05-2016 Münster (Dl).
 4. Michael Jacobus (Michel), geb. Enschede 20-11-1963, volgt Xao.

Xao. Michael Jacobus (Michel) (zn. van IXap) geb. Enschede 20-11-1963, rk, cameraman, relatie met Jacqueline Hille, geb. Hengelo (Ov.) 18-12-1966, relatie is inmiddels beeindigd.
Uit deze relatie:

 1. Roel Jacobus, geb. Hengelo (Ov.) 20-7-1993.
 2. Ruud Casper Cornelis, geb. Hengelo (Ov.) 11-3-1999.

VIIIac. Willem Korndörffer (zn. van VIIp), geb. Dordrecht 1-4-1892 overl. Bath 10-1-1969, tr. Dordrecht 5-4-1917 Johanna Kreule, geb. Dordrecht 1-12-1892, overl. Londen 3-8-1965, dr. van Albert Kreule en Anna Houtgraaf. Vertrok 14 nov. 1917 naar Londen (Engeland)
Uit dit huwelijk:

 1. Jack, geb. Londen 15-11-1917, volgt IXaq.
 2. Roelina, geb. Londen ca. 6-1923, overl. Londen 16-2-1926.
 3. Anne, geb. Londen 27-4-1928, overl. Bath (U.K.) 15-3-2014, tr. Wimbledon (Engeland) 16-8-1952 John Williams, geb. Swansea (Engeland) 31-12-1923.

IXaq. Jack Korndörffer (zn. van VIIIac), geb. Londen 15-11-1917, overl. 19-9-1988, tr. Kingston (Engeland) 22-5-1940 Netta Lewis, geb. Londen 1-2-1916, overl./begr. 24-2-2003/10-3-2003.
Uit dit huwelijk:

 1. Jan, geb. Sleaford 29-12-1941.
 2. Jon, geb. Sleaford (Engeland) 27-11-1942, volgt Xap.

Xap. Jon Korndörffer (zn. van IXaq), geb. Sleaford (Engeland) 27-11-1942, tr. Amersham (Engeland) 8-5-1965 Mary Cooper, geb. Northampton (Engeland) 17-8-1942.
Uit dit huwelijk:

 1. Marjan, geb. St. Albans 25-3-1966.
 2. Helen, geb. St. Albans (Engeland) 26-1-1969.

VIl. Constantius (Kors) Louis Korndörffer (zn. van Vg), geb. Loosduinen 27-9-1818, ev, wijkmeester, overl. Katwijk a/zee 29-1-1883, tr. Katwijk a/zee 30-10-1845 Jacoba Johanna Taat, geb. 18-9-1814, ev, overl. 17-5-1880, dr. van Willem Taat en Jansje Varkevisser.
Dit was de eerste KORNDÖRFFER die zich in Katwijk vestigde, hij was bakker en bakte o.m. als eerste de zgn. scheepskaak (zeebeschuit). Hij was afkomstig uit 's-Gravenhage waar hij bakker was, maar door afbraak van het gedeelte waar hij woonde zijn bedrijf daar moest beëindigen.
Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Wilhelm Jacobus, geb. 's-Gravenhage 3-10-1846 overl. Zwammerdam 18-6-1861.
 2. Alida Johanna, geb. 's-Gravenhage 27-8-1848, tr. Katwijk a/zee 3-7-1879 Willem Taat, geb. Katwijk a/zee 15-10-1844, kapitein op de grote vaart, zn van Willem Taat en Jacoba Hus.
 3. Wilhelmina Johanna, geb. 's-Gravenhage 12-8-1850, overl. Hilversum 21-5-1883, tr. Katwijk a/zee 28-10-1875 Evert Heek, geb. Maarssen 31-1-1845, drukker en boekhandelaar, zn. van Jan Heek en Anna Alida van Rijn .
 4. Johanna Wilhelmina, geb. 's-Gravenhage 12-8-1850, tr.  Katwijk a/zee 9-7-1885 Evert Heek, geb. Maarssen 31-1-1845, drukker en boekhandelaar, zn. van Jan Heek en Anna Alida van Rijn.
 5. Johanna C.L., geb. Katwijk a/zee 14-5-1852, overl. Katwijk a/zee 18-4-1853.
 6. Reijn, geb. Katwijk a/zee 11-4-1853, overl. Katwijk a/zee 19-4-1853.
 7. (Wouter) Franciscus, geb. Katwijk a/zee 14-9-1854, volgt VIIq.
 8. Corstiaan Louis, geb. Katwijk a/zee 19-12-1855, volgt VIIr.

VIIq. (Wouter) Franciscus Korndörffer (zn. van VIl), geb. Katwijk a/zee 14-9-1854, bakker, melkhandelaar, overl. Oegstgeest 25-11-1930, tr. Katwijk a/zee 20-6-1878 Gijsje Hoek, geb. Katwijk a/zee 1-3-1859, overl. Katwijk a/zee 7-7-1945, dr. van Arij Hoek, zeevaarder, en Johanna Verdoes.
Uit dit huwelijk:

 1. Jacoba Johanna, geb. Katwijk a/zee 26-9-1878, overl. Katwijk a/zee 13-5-1922, tr. Katwijk a/zee 29-9-1910 Cornelis Haesnodt(Haasnoot), geb. Katwijk a/zee 7-10-1875, overl. Katwijk a/zee 23-7-1919, zn. van Gijsbert Haasnoot en Weintje van Duijn.
 2. Johanna Wilhelmina Jacoba, geb. Katwijk a/zee 28-12-1879, overl. Noordwijk (bij het zwemmen in zee verdronken) 18-9-1892.
 3. Aria Johanna, geb. Katwijk a/zee 30-11-1881, overl. Katwijk a/zee 19-2-1964, tr. Katwijk a/zee 20-11-1913 Justus de Best, geb. Katwijk a/zee 22-12-1882, overl. Oegstgeest 12-1-1945, zn. van Dirk Johannes de Best en Maria van der Gugten (echtscheiding: 28-6-1937 te Katwijk a/zee). 
 4. Agatha, geb. Katwijk a/zee 23-8-1884, overl. Katwijk a/zee 31-7-1885.
 5. NN, geb/overl. Katwijk a/zee 25-10-1893.
 6. Johannes Wilhelmus Jacobus, geb. Katwijk a/zee 21-11-1901, volgt VIIIad.

VIIIad. Johannes Wilhelmus Jacobus Korndörffer (zn. van VIIq), geb. Katwijk a/zee 21-11-1901, melkhandelaar, overl. Leiden 21-6-1978, tr. Katwijk a/zee 9-2-1927 Annetje van Duyvenbode, geb. Katwijk a/zee 22-1-1905, overl. Katwijk a/zee 8-12-1985.
Uit dit huwelijk:

 1. Wouter Franciscus, geb. Katwijk a/zee 25-9-1928, volgt IXar.
 2. Johan Bastiaan, geb. Katwijk a/zee 11-11-1936, volgt IXas.

IXar. Wouter Franciscus Korndörffer (zn. van VIIIad), geb. Katwijk a/zee 25-9-1928, econoom, tr. Rotterdam 6-9-1956 Martha Gerda de Groot, geb. Rotterdam 14-9-1930.
Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Wilhelmus Jacques, geb. Leiden 27-1-1958, volgt Xaq.
 2. Atse Ritske, geb. Katwijk a/zee 16-3-1959, volgt Xar.
 3. Onno Wouter, geb. Katwijk a/zee 25-11-1960, volgt Xas.
 4. Franciscus Martien, geb. Katwijk a/zee 24-2-1966, volgt Xat.
 5. Marten Anne, geb. Katwijk a/zee 19-1-1968, tr. 20-7-2001 Johanna Cornelia Kuijt.

Xaq. Johannes Wilhelmus Jacques Korndörffer (zn. van IXar), geb. Leiden 27-1-1958, tr. Katwijk a/zee 13-11-1981 Cornelia Janna Duijndam, geb. Katwijk a/zee 8-5-1962.
Uit dit huwelijk:

 1. Jolanda, geb. Leiden 10-5-1988.
 2. Wouter Franciscus, geb. Katwijk a/zee 1-3-1990.

Xar. Atse Ritske Korndörffer (zn. van IXar), geb. Katwijk a/zee 16-3-1959, tr. Katwijk a/zee 10-5-1983 Catharina Huiberdina van der Gugten. 
Uit dit huwelijk:

 1. Aafke , geb. Katwijk a/zee 14-6-1987.
 2. Harmen Atse, geb. Katwijk a/zee 31-1-1990.
 3. Jelle, ?.

Xas. Onno Wouter Korndörffer (zn. van IXar), geb. Katwijk a/zee 25-11-1960, tr. 16-1-1985 Katwijk a/zee  Dirkje van Duijn, geb. 29-4-1962.
Uit dit huwelijk:

 1. Miranda Gerda, geb. Leiden 28-11-1987.
 2. Angenita Wilhelmina, geb. Katwijk a/zee 4-5-1990.
 3. Marco Wouter. geb. Katwijk a/zee 21-8-1993.

Xat. Franciscus Martien Korndörffer (zn. van IXar), geb. Katwijk a/zee 24-2-1966, tr. Pachalina Gerarda Cecilia Bernardus Schreijnders, geb. Utrecht  2-9-1971, kapster. 
Uit dit huwelijk:

 1. Naomi Justine, geb. 21-9-1996.
 2. Fabio Donata, geb. 18-2-2000

IXas. Johan Bastiaan Korndörffer (zn. van VIIIad), geb. Katwijk a/zee 11-11-1936, analist, tr. Katwijk a/zee 22-5-1964 Maria Cornelia den Dulk, geb. Katwijk a/zee 27-12-1939.
Uit dit huwelijk:

 1. Willem, geb. Katwijk a/zee 6-4-1965,  volgt Xau
 2. Anna Maria, geb. Katwijk a/zee 16-4-1968, tr. Willen van Duijvenvoorde, geb. Katwijk 10-1-1967, chemisch analist.
 3. Jacqueline Helena, geb. Katwijk a/zee 27-4-1969, tr. Katwijk a/zee 3-3-1994 Robby Vink, geb. Noordwijk 16-5-1966, laborant.

Xau. Willem Korndörffer (zn. van IXas), geb. Katwijk a/zee 6-4-1965, tr. Katwijk a/zee 17-4-1991 Louise (Loes) Plug, geb. Katwijk a/zee 11-3-1971, verkoopster.
Uit dit huwelijk:

 1. Ruben, geb. vóór 2000. 
 2. Rachel, geb. 21-6-2000.
 3. Rosalin, geb. 4-11-2002.

VIIr. Corstiaan Louis Korndörffer (zn. van VIl), geb. Katwijk a/zee 19-12-1855,overl. Katwijk a/zee 11-9-1940, bakker, tr.(1) Katwijk a/zee 9-7-1885 Meintje de Best, geb. Katwijk a/zee 17-6-1863, overl. Katwijk a/zee 2-12-1896, dr. van Gerrit de Best en Maria Haasnoot.
Uit dit huwelijk:

 1. Jacoba Johanna, geb. Katwijk a/zee 21-1-1887, overl. Katwijk a/zee 2-11-1971, tr. Katwijk a/zee 26-2-1908 Jacob  Reinier van den Duijn, geb. Katwijk a/zee 23-5-1884, overl. Katwijk a/zee 14-3-1968, zn. van Leendert van Duijn en Cornelia Elisabeth Bloot.
 2. Maria Gerardina, geb. Katwijk a/zee 29-7-1888, overl. Katwijk a/zee 25-12-1966, tr. Katwijk a/zee  20-7-1911 Jacobus Dubbeldam, geb. Katwijk a/zee 21-2-1887, overl. Katwijk a/zee 6-11-1951, zn. van Willem Dubbeldam en Maria Parlevliet.

Corstiaan Louis Korndörffer, tr.(2) Katwijk a/zee 18-5-1899, Maria Wilhelmina Dubbeldam, geb. Katwijk a/zee 28-2-1875, overl. Arnhem 9-11-1943, dr. van Willem Dubbeldam en Maria Parlevliet.
Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmina Johanna, geb. Katwijk a/zee 21-1-1900, overl. Katwijk a/zee 27-1-1988 tr. Katwijk a/zee 13-12-1927 Jacob Schonenberg, geb. Katwijk a/zee 4-11-1893, overl. Katwijk a/zee 11-6-1966.
 2. NN, geb./overl. Katwijk a/zee 4-4-1901.
 3. NN, geb./overl. Katwijk a/zee 14-11-1902.
 4. Maria, geb. Katwijk a/zee 30-4-1904, overl. Katwijk a/zee 30-3-2002, tr. Katwijk a/zee 2-5-1928 Adrianus Pluimgraaf, geb. Katwijk a/zee 14-10-1898, overl. Katwijk a/zee 23-7-1982.
 5. Johanna Wilhelmina, geb. Katwijk a/zee 1-11-1905, overl. Katwijk a/zee 19-4-2004, tr. Katwijk a/zee 30-4-1930 Cornelis Borstlap, geb. Katwijk a/zee 4-3-1904, overl. Katwijk a/zee 20-4-1975.
 6. Corstiaan Louis, geb. Katwijk a/zee 28-6-1907, bakker, overl. Hazerswoude 10-9-1933 (omgekomen door een motorongeval). (ongehuwd).
 7. Niesje, geb. Katwijk a/zee 22-3-1910, kantoorbediende, overl. Leiden 14-7-1947.
 8. Jacoba, geb. Katwijk a/zee 12-8-1911, overl. Katwijk a/zee 30-9-1911.
 9. Jacoba Johanna, geb. Katwijk a/zee 10-7-1914, overl. Katwijk 3-7-2010, tr. Arnhem 23-12-1942 Hendrik Vooijs (echtscheiding 8-10-1993 te Arnhem), geb. Katwijk a/zee 27-12-1908, overl. Katwijk a/zee 26-9-1994.

IIb. Johann Michael Korndörffer (zn. van I), ged. Wöllstein 6-6-1659, kamerheer aan het Hessische hof, overl. Darmstadt 12-8-1709, tr. Maria Elisabeth Schrund.
Uit dit huwelijk o.m.:

 1. Johann Karl Wilhelm, ged. Darmstadt 26-11-1698, volgt IIIe.

IIIe. Johann Karl Wilhelm Korndörffer (zn. van IIb), ged. Darmstadt 26-11-1698, opperhoutvester voordien knecht, pikeur bij de jacht en vorstelijke hofjager, overl. Darmstadt 17-4-1743, tr.(1) Maria Elisabeth Immler, overl. 22-2-1725, dr. van Johann Caspar Immler, herbergier te"Traube" Darmstadt.
Uit dit huwelijk:

 1. Johann Caspar, ged.(ev) Darmstadt 11-12-1725, volgt IVg.

Johann Karl Wilhelm Korndörffer, tr.(2) Darmstadt 25-3-1727 Elisabeth Katharina Klipstein, overl. Darmstadt 26-10-1729, dr. van Johann Daniel Klipstein, vorstelijke Hess. jachtmeester.
Johann Karl Wilhelm Korndörffer, tr.(3) Darmstadt 21-2-1730 Katherina DoratheaWirthwein, overl. Darmstadt 10-10-1730.
Johann Karl Wilhelm Korndörffer, tr.(4) Darmstadt Maria Margaretha Elisabeth, geb. 1711, overl. Darmstadt 28-2-1792.

IVg. Johann Caspar Korndörffer (zn. van IIIe), ged.(ev) Darmstadt 11-12-1725, opperhoutvester eerst lijfjager in dienst van de erfprins, later hoofdhoutvester te Darmstadt, overl. Elbrighausen 3-9-1782, tr. Darmstadt Anna Charitas Henkel, geb. Darmstadt.
Uit dit huwelijk o.m.:

 1. Wolfgang Christoph Wilhelm, geb. Elbrighausen 12-5-1764, volgt Vm.

Vm. Wolfgang Christoph Wilhelm Korndörffer (zn. van IVg), geb. Elbrighausen 12-5-1764, ev, leraar te Tiel, overl. Amsterdam 22-12-1843, tr. Groningen Elisabeth Maria Schouten, geb. Utrecht 1762, overl. Amsterdam 15-4-1838.
Uit dit huwelijk:

 1. Johan Caspar, geb. Groningen 6-5-1797, volgt VIv.
 2. Christian Lodewijk, geb. Groningen ca. 1800, overl. Amsterdam 21-1-1823. ongehuwd

VIv. Johan Caspar Korndörffer (zn. van Vm), geb. Groningen 6-5-1797, ev, leraar, overl. Amsterdam 23-5-1838, tr. Amsterdam 10-5-1826 Catharina Maria Bekker, geb. Groningen 20-12-1795, rk, overl. Amsterdam 24-7-1854.
Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Maria Johanna, geb. Amsterdam 16-2-1827, rk, overl. 5-11-1922, tr. Amsterdam 28-8-1856 J. Th Kaar, diamantslijper.
 2. Alida Elisabetha Dominica, geb. Amsterdam 11-8-1829, rk, overl. 9-5-1913, tr.(1) 23-11-1850 Henricus van de Zee, zeeman,  tr.(2) Amsterdam 11-6-1856 Karel Middelhof, geb. Haarlem 1828, tr.(3) 13-5-1869 C. Neewkarsen, zeeman.
 3. Wilhelmina Cornelia Catharina, geb. Amsterdam 24-9-1831, rk, overl. 10-5-1901, tr. 4-11-1857 Gerardus Hendricus Josephus Lubbers, geb. ca 1834, sigarenmaker te Amsterdam.
 4. Johannes Carolus, geb. Amsterdam 4-12-1833, rk, overl. Amsterdam 27-12-1837.
 5. Johan Herman Dominikus, geb. Amsterdam 22-4-1835, volgt VIIal.
 6. Theodorus Stephanus Albertus, geb. Amsterdam 16-7-1837 volgt VIIam.

VIIal. Johan Herman Dominikus Korndörffer (zn. van VIv), geb. Amsterdam 22-4-1835, rk, spoorwegbeambte, tr.(1) 24-10-1867 Barbara Francisca Lubke, geb. ca. 1839, overl. Amsterdam ca. 1880.
Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Maria Julia, geb. Amsterdam 1-8-1868, rk, tr. Amsterdam 5-5-1898 Hendrikus Mattheus van Weerdenburg.
 2. Hendrikus Augustinus Dominicus, geb. Haarlem 31-8-1870 rk, overl. Amsterdam 23-11-1890. ongehuwd
 3. Cornelius Johannes Antonius, geb. Amsterdam 11-2-1872, rk, overl. Amsterdam 2-1-1898. ongehuwd
 4. Antonia Catharina Maria, geb. Amsterdam 18-5-1876, rk, overl. Amsterdam 7-5-1878.
 5. Wilhelmina Maria Cornelia, geb. Amsterdam 14-4-1878, rk, overl. Amsterdam 2-5-1900, tr. Amsterdam 21-10-1897 Theodorus Johannes Aanthonius Haleber, geb. Wormer ca. 1873, broodbakker.

Johan Herman Dominikus Korndörffer, tr.(2) 10-5-1883 Paulina Hendrika Schepper, geb. ca. 1848, overl. ca. 1898.
Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelm Hendrikus Joannes, geb. Amsterdam 25-6-1884, rk. (emigreerde in 1911 naar Amerika)
 2. Theodorus Stephanes Albertus, geb. Amsterdam 10-9-1885 rk, overl. Amsterdam 7-8-1902.
 3. Josephus Cornelius Joannes, geb. Amsterdam 7-8-1887, volgt VIIIbd.
 4. Petronella Maria Cornelia, geb. 19-2-1889, rk, tr. 19-7-1911 Johannes van Oostrom, trambestuurder te Amsterdam.

VIIIbd. Josephus Cornelius Joannes Korndörffer (zn. van VIIal), geb. Amsterdam 7-8-1887, rk, spoorwegambtenaar, overl. Amsterdam 17-12-1920, tr. Amsterdam 7-2-1918 Geertruida van Poppelen geb. Bergen op Zoom 15-7-1895, dr. van Daniel van Poppelen en Wilhelmina Schutteler.
Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Maria Josephus, geb. Amsterdam 12-6-1919, volgt IXbk.

IXbk. Johannes Maria Josephus Korndörffer (zn. van VIIIbd), geb. Amsterdam 12-6-1919, overl. Amsterdam 24-12-1994, tr.(1) Wilhelmina Chardet, geb. ca. 1921, overl. 28-2-2004.
(
Joop voetbalde in de jaren 1941-1946 bij Ajax. Hij maakte 20 doelpunten in 36 wedstrijden) ( http://www.afc-ajax.info/nl/voetballer/Joop-Korndorffer
Uit dit huwelijk:

 1. Ambrosius Johannes Josephus, geb. Amsterdam ca. 1942, volgt Xbf.
 2. William Maria Eugenio, geb. Amsterdam ca. 1945, volgt Xbg.
 3. Jasmin Ignat Maria, geb. Amsterdam ca. 1950, tr. Robbert Coenraad de Jong, geb. Amsterdam 4-3-1950, directeur.
 4. Farina Barbara, geb. Amsterdam 10-7-1954, tr. Ferran Garcia Ortels.
 5. Eduard Maria Theodoor, geb. Amsterdam 19-5-1951, volgt Xbh.

Johannes Maria Josephus Korndörffer, tr.(2) 21-3-1974, Maria Elisabeh (Lies) Hibbeler, geb. 29-1-1942, overl. 6-4-1992.
Uit dit huwelijk:

 1. Nyrina Chatelina Jacqueline, geb. Amsterdam 14-1-1968, tr. Maurice Kuiper.

Xbf. Ambrosius Johannes Josephus Korndörffer (zn. van IXbk), geb. Amsterdam ca. 1942, tr. Fia Rams
Uit dit huwelijk:

 1. Michael, geb. ca. 1969.
 2. Mascha, geb. 12-9-1976.

Xbg. William Maria Eugenio Korndörffer (zn. van IXbk), geb. Amsterdam ca. 1945, overl. Amsterdam 25-09-1998, tr. Johanna de Rot
Uit dit huwelijk:

 1. Danny, geb. 30-8-1971, volgt XIs.
 2. Cindy, geb. 7-8-1976, tr. Ivan Karels.

XIs. Danny Korndörffer (zn. van Xbg), geb. Amsterdam  30-8-1971, tr. Diana Adriaansen
Uit dit huwelijk:

 1. Michelle Silva, geb. Amsterdam 5-11-1993.
 2. Demi Johanna Wilhelmina , geb. Amsterdam 4-8-1997.

Xbh. Eduard Maria Theodoor Korndörffer (zn. van IXbk), geb. Amsterdam 19 -5-1951, tr. Carolina Wilhelmina (Lidy)Joosten, geb. Amsterdam 4-3-1950. (vertrokken uit Nederland op 20 aug 1986, met de KLM aangekomen in Australie op 22 aug 1986)
Uit dit huwelijk:

 1. Arnoldus Eduard, geb. Roermond 24-1-1977, tr. Sydney (Australië) 22-9-2007 Jessica Ruth Harrison.
 2. Odin Theodoor, geb. Roermond 12-4-1979.

VIIam. Theodorus Stephanus Albertus Korndörffer (zn. van VIv), geb. Amsterdam 16-7-1837, rk, kistenmaker, overl. Amsterdam 30-3-1899, tr. Amsterdam 19-2-1862 Maria Henriette Antonia Brugmann, geb. Amsterdam 14-3-1833. Maria vertrok in 1899 naar Vorden
Uit dit huwelijk:

 1. Theodorus Johannes Antonius, geb. Amsterdam 2-9-1863, jezuïetenpater te Semarang op Java, overl. Semarang 10-6-1933.
 2. Johanna Francisca Maria, geb. Amsterdam 7-6-1866. (woonde in Arnhem)
 3. Gerardus Wilhelmus Josephus, geb. Amsterdam 12-2-1868, volgt VIIIbe.
 4. Christina Wilhelmina Antonia, geb. Amsterdam 16-3-1871 rk, Overste der Ursulinen te Batavia.
 5. Johannes Theodorus Julianus, geb. Amsterdam 6-10-1873, volgt VIIIbf.
 6. Alida Antonia Cornelia, geb. Amsterdam 30-1-1879, rk, overl. Amsterdam 3-1-1880.

VIIIbe. Gerardus Wilhelmus Josephus Korndörffer (zn. van VIIam), geb. Amsterdam 12-2-1868, rk, boekbinder chef van een boekhandel te 's-Gravenhage, overl. Amsterdam 31-5-1897,tr. Christina Wilhelmina Diederika Wesseldijk, geb. Zutphen 14-9-1871.
Uit dit huwelijk:

 1. Maria Theodora Antonia, geb. 's-Gravenhage 5-8-1896, overl. Vlissingen 9-10-1947, tr. 17-11-1920 Jan Christiaan Gabrielse.

VIIIbf. Johannes Theodorus Julianus Korndörffer (zn. van VIIam), geb. Amsterdam 6-10-1873, rk, spoorwegambtenaar later directeur van een administratiekantoor, overl. Amsterdam 27-6-1942, tr. Vorden 21-2-1898 Joanna Bernardina Francisca Stark, geb. Vorden 5-10-1872, overl. Amsterdam 30-5-1928, dr. van Bernardus Wilhelmus Reenerus Stark en Maria Elizabeth Ringelenberg.
Uit dit huwelijk:

 1. Leo, geb. Amsterdam 11-4-1903, bankbediende te New York.
 2. Gerard, geb. Amsterdam 27-2-1907, volgt IXbi.
 3. Augustine Maria Josephine, geb. Amsterdam 19-9-1909, overl. Marbella (Spanje) 26-3-1976, tr.(1) 26-3-1976 Adrianus Jules Verhagen, tr.(2) Druten 2-5-1946 Gerard Jan Tichelman, geb. Uithuizen 9-10-1910, tandarts, zn. van Ds. Bartholomeus Tichelman en Willemina Frederika Hermance Hulsman.

IXbi. Gerard Korndörffer (zn. van VIIIbf), geb. Amsterdam 27-2-1907, arts, overl. Eindhoven 27-11-1994, tr. Maria Aurelia Josefa Dionisia Echeverria y Elizalde, geb. San Sebastian 10-9-1911, overl. 23-5-2003. (op 16-3-1972 naar Spanje vertrokken)
Uit dit huwelijk:

 1. Jan Jozef, geb. Heesch 22-2-1941.
 2. Maria Silvestra, geb. 14-06-1942, tr. Carlos Romero.
 3. Maria Beatriz, geb. 18-01-1944, tr. Enrique Rodrigo, overl. 02-04-1996.
 4. Maria del Carmen, geb. 20-06-1945, tr. Theo Geraedts.
 5. Maria Fátima, geb. 13-01-1947, tr. Fernando Balmaseda.
 6. Maria Isabel Josefa, geb. 28-03-1951, tr. José Bleda.