geschiedenis van de Korndörf(f)ers

De Korndörffers waren overwegend evangelisch gezind. De naam is door de eeuwen heen over de hele wereld verspreid van Darmstad tot New York en van Keulen tot Brazilië. In Holland komen twee takken voor die uitgebreid aan bod zullen komen.

De oudste documenten over dragers van de naam Korndörffer zijn afkomstig uit de omgeving Bayreuth en Münchberg. In het zgn. "Landboek" van het departement Bayreuth uit 1386 - 1392 wordt ene Helmbrecht Kürmdorffer uit het plaatsje Nesse en ene Heinrich Kürndorfer uit het plaatsje Forkendorf vermeldt. Beide plaatsjes liggen ten zuidwesten van Bayreuth.
Zowel in het leenboek van Markgraaf Frederik I van Brandenburg (1421) als in het leenboek van het graafschap Hirschberg van 1532 bevinden zich oorkonden over beleningen van dragers van de naam Korndörffer met landgoederen in de omgeving van Bayreuth en Münchberg.
In Münchberg leefde rond 1500 een uitgebreid geslacht Korndörffer. De lijst van inschrijvingen aan de universiteit van Leipzig bevatten in het eerste deel niet minder dan 8 Korndörffers, die allen uit de omgeving kwamen. De naam wordt onder meer geschreven als Korndorffer, Krindorffer, Kornderffer, Kurrendorffer. De diverse inschrijvingen luiden:

Benedikt 
Conrad 
Henrich 
Johann 
Johann 
Johann 
Petrus 
Wolfgang 
Monchberg i.W.
Munichberg i.S.
Mynchberg i.S. 
Bayrewt i.S. 
Monigsberg i.S
Monbergk 
Arnberg (Ahrerberg)
Munchberg i.W. 
1519
1485
1518
1491
1467
1509
1485
1516

In de archieven van Münchberg komt de naam Korndörffer meerdere malen voor. In de in 1574 beginnende kerkregisters van Münchberg wordt de naam ook vaak genoemd. Er zijn duidelijk meerdere families te onderscheiden waarvan het verband blijkt uit de peetouders. Ene Caspar Korndörffer (burgemeester van Münchberg) stierf in 1639. De families hebben de 30-jarige oorlog overleefd; maar spoedig daarna verdwenen zij uit Münchberg. De laatste inschrijving is van 1666.
Ook aan de Eger kwam de naam Korndörffer zeer vroeg voor. In 1498 wordt Johann Korndörffer genoemd als geestelijke van het bisdom Regensburg. In 1601 wordt Veit Korndörffer vermeld als o.m. weesvoogd.
In de tijd van Lüther deed een alchemist (scheikundige) Bartholomeus Korndörffer van zich spreken. Hij publiceerde diverse werken. Helaas vermelden ze niet veel over zijn levensidealen. In een van zijn werken vertelt hij hoe hij als jonge man op trektocht bij een mijnwerker kwam die alchemist was doch zijn kennis voor zichzelf hield. Later ging hij naar Laibach, Milaan en Venetië, waar hij bij een Duitse alchemist genaamd Tauler werkte. Hij schijnt eveneens in Tunis geweest te zijn.
De onrusten van de 30-jarige oorlog, die ook in Oberfranken huishield, zorgde er voor dat er over de verdere geschiedenis en de afstamming van de oudst bekende Korndörffers niets bekend is.
Na de oorlog duiken op verschillende plaatsen in Oberfranken (in het bijzonder in het Fichtelgebergte) diverse families Korndörffer op, zoals in Fassmannsreuth (een klein uitgestrekt bergdorpje dicht tegen de Boheemse grens gelegen ten oosten van Hof) en in een buurdorp van Fassmannsreuth aan de andere kant van de grens genaamd Mähring. Vanuit deze plaatsen vertrokken Korndörffers richting Asch (een ander grensstadje). Hier wonen ook aan het begin van de 20ste eeuw noch diverse Korndörffers. Familieleden vertrokken eveneens naar Wenen en naar de zgn "Voogdlanden" waar eveneens nog diverse naamgenoten wonen. Meestal als eenvoudige mensen soms met belangrijke functies. Een tak, die naar Waldenburg in Saksen verhuisd was, kwam later naar Prenslau in de Ückermark waar de naam Korndorff werd gebruikt. Deze familie bracht talrijke officieren voort maar is helaas aan het uitsterven. Een lid van deze familie kwam als cavaleriekolonel in Hongaarse dienst, werd daar in de adelstand verheven en ligt begraven in Boven-Pest.
Een andere tak van de Korndörffers kwam naar Rosswein in Saksen, waar ± 1800 een Korndörffer "Ratskellermeister" was. Van daaruit trok de familie naar Calw in Württemberg en naar Schiltach in Baden, waar het belangrijke fabrikanten voortbracht.
Aan het einde van de 30-jarige oorlog duikt de naam voor het eerst op in Hessen. De stamvader van deze familie was Johann Jacob Korndörffer, grafelijk "Sponheimischer Oberfauth" (een soort landvoogd) in Wöllstein in Rheinhessen. Door zijn zoons Johann Gerhardt en Johann Michael, splitste de familie zich in twee takken. De oudste zoon, Johann Gerhardt bleef in Wöllstein, de jongere zoon ging naar Darmstad en werd daar stamvader van een lange tijd bloeiende familie.
Zoals gezegd de oudste zoon bleef in Wöllstein waar de familie zich veelvuldig vertakte. Ze leefden onder zeer eenvoudige omstandigheden. De laatste Korndörfer was een dagloner en alle leden zijn in het midden van de 19e eeuw naar Amerika geëmigreerd.
Een tak trok naar Odenbach aan de Glan, waarschijnlijk aangetrokken door de mijnen. Ook deze familie wist echter niets te bereiken en emigreerde eveneens naar Amerika. Vanuit Wöllstein vertrok Gabriel Korndörfer naar Rio Grande do Sul in Brazilië. Hij is daar stamvader van een zeer uitgebreide belangrijke familie geworden 
( http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~korndorfer/index.html ).

Een achterkleinkind van de "Oberfauth" Johan Peter Korndörffer vertrok naar Kleef en van daaruit verspreidde de familie zich over Holland waar ze zeer talrijk is. Er ontstonden meerdere takken waarvan de meeste eenvoudige mensen bleven, sommigen hebben zich echter goed opgewerkt en brachten talrijke officieren, doktoren en voorname kooplieden voort.
Twee bloedverwanten, een oom en een neef, gingen naar Londen. Deze tak dreigt echter uit te sterven wegens het ontbreken van mannelijke nakomelingen.
Uit de naar Darmstad verhuisde familie groeide een ambtenarengeneratie. Johan Michael Korndörffer was een kamerheer aan het grafelijke hof in Darmstad. Zijn zoon Frederik Daniël trad in de vorstelijke houtvesterij en van toen af waren deze Korndörffers gedurende meer dan een eeuw houtvesters. De jongste zoon van Frederik Daniël, Simon, ging als houtvester naar Butsbach en werd daar stamvader van de wijdvertakte "Oberhessische tak". Een andere tak kwam naar Elbrighausen in het district Biedenkopf en trok later eveneens naar Holland, waar ze overwegend katholiek werd en heden ten dage nog leeft.
Van de zgn. "Hollandse Korndörffers" hebben we deze homepage samengesteld.
Voor de volledigheid staan we echter niet in. Aanvullingen/wijzigingen zijn dan ook hartelijk welkom en kunt U doorgeven aan de maker van deze homepage.